Rossberga, en del av ett län

Vilket län kan man fråga sig. Enligt gammalt var det Näsgårds län som det hette på den tiden.