Näsgårds län är en benämning som förr användes som ett gemensamt begrepp för ett antal socknar i Dalarna. Länet omfattade socknarna Husby, Hedemora inkl. själva staden, Garpenberg, Folkärna, Grytnäs inkl. Avesta samt By. 

En beskrivning av Näsgårds län kan man hitta i den på latin skrivna boken Praefectura Naesgradensic Dalekarliae. Boken finns i svensk översättning 1943 av Hugo Wistrand.

I boken ställs frågan varifrån länet, eller fögderiet, Nässgårds län har fått sitt namn. Författaren gör gällande att benämningen har uppkommit av det näs som finns vid kungsgården Näsgård i Husby socken i nuvarande Hedemora kommun. Vid kungsgården erlades skatter för det område som omfattade Näsgårds län.

Det är viktigt att komma ihåg att begreppet län har en annan innebörd idag än vad det hade förut.

Var ligger Rossberga: Klicka här

Rossberga