Näsgårds län

Näsgårds län är en benämning som förr användes som ett gemensamt begrepp för ett antal socknar i Dalarna. Länet omfattade socknarna Husby, Hedemora inkl. själva staden, Garpenberg, Folkärna, Grytnäs inkl. Avesta samt By. 

En beskrivning av Näsgårds län kan man hitta i den på latin skrivna boken Praefectura Naesgradensic Dalekarliae. Boken finns i svensk översättning 1943 av Hugo Wistrand.

I boken ställs frågan varifrån länet, eller fögderiet, Nässgårds län har fått sitt namn. Författaren gör gällande att benämningen har uppkommit av det näs som finns vid kungsgården Näsgård i Husby socken i nuvarande hedemora kommun. Vid kungsgården erlades skatter för det område som omfattade Näsgårds län.

Var ligger Rossberga: Klicka här