Näsgårds län var en viktig historisk region i Sverige och tidigare benämning på en grupp församlingar i Dalarna. Regionen inkluderade församlingarna Husby, Hedemora, Garpenberg, Folkärna, Grytnäs och By, där Hedemora stad själv var en betydande del av den. Historien om Näsgårds län kan hittas i en bok som heter Praefectura Naesgradensic Dalekarliae, som ursprungligen var skriven på latin. Den har översatts till svenska av Hugo Wistrand år 1943 och ger en detaljerad översikt över regionen. Boken undersöker ursprunget av namnet, där författaren hävdar att det kommer från ”näs”, eller udde, nära det kungliga området Näsgård i Husby församling i Hedemora kommun. Det var vid Näsgård som skatter betalades för det område som (tidigare) Näsgårds län omfattade. Det är viktigt att notera att betydelsen av termen ”län” har förändrats över tiden. Slutligen, om du undrar om platsen Rossberga, klicka på länken som tillhandahålls!

Rossberga