Rossberga Småskola

Rossberga småskola, kallad rätt och slätt Småskolan, byggdes 1879, men grunden lades redan året dessförinnan, 1878.