Elementor #333

By socken är den östligaste delen av Näsgårds län.